Wschodnie Wybrzeże USA

22-29.10.2019

Do wyjazdu pozostało:

91 dni 14 h 2 min

Zapraszamy na Road Trip po wschodnim wybrzeżu USA! W trakcie naszej podróży odwiedzimy stolicę USA – Waszyngton nazwany na cześć pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jerzego Waszyngtona.  Tutaj początku XX wieku władze podtrzymują zakaz stawiania ogromnych drapaczy chmur na terenie miasta. Nowy Jork – stolicę marzeń, najbardziej zaludnione miasto Stanów Zjednoczonych, będąca także wizytówką tego kraju. Krajobraz miejski pokrywają ogromne wieżowce biurowe oraz mieszkalne. Nazwane także „Miastem, które nigdy nie śpi”. Filadelfię – największe pod względem liczby ludności miasto w Pensylwanii i piąte w kraju.

Rozwiń opis

Na skróty

Informacje praktyczne
Galeria
Plan wyjazdu
Dodatkowe

Informacje praktyczne

PRZELOT
Więcej

Zbiórka dnia 22.10.2019 (wtorek) o godzinie 04:00 rano na  Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie – stoisko oznaczone logo GORDON między terminalem D i E.

 


Linie lotnicze: KLM/Air France

 

WYLOT:

 • 22.10.2019 KL 1362 Warszawa 06:00 – Amsterdam 08:00 (czas lotu: 2 h)
 • 22. 10.2019 KL 651 Amsterdam 13:20 – Waszyngton 15:40 (czas lotu: 8 h 20 min)

 

POWRÓT:

 • 28.10.2019 AF 351 Toronto 19:45 – Paryż 08:15 +1   (czas lotu: 7 h 30 min)
 • 29.10.2019 AF 1146 Paryż 09:40 – Warszawa 12:00 (czas lotu: 2 h 20 min)

 

CATERING:

 • posiłki oraz napoje bezalkoholowe i alkoholowe są serwowane w trakcie lotu

 

 

 

WAŻNE:

 • Aby przekroczyć granicę potrzebny jest paszport (bez uszkodzeń) ważny min 6 miesięcy od powrotu ze Stanów Zjednoczonych  z ważną wizą do USA. W przypadku posiadania wizy w starym paszporcie należy zabrać ze sobą stary z wizą oraz aktualny.
 • Uwaga! Osoby pod wpływem alkoholu nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu.
BAGAŻ
Więcej

Bagaż główny

 • Waga: 23 kg
 • Wymiary: suma długości, szerokości i wysokości nie może przekraczać 158 cm

 

WAŻNE:

Wszystkie bagaże, które przylatują do Stanów Zjednoczonych na pokładach samolotów pasażerskich podlegają dokładnej kontroli (prześwietlenie przez skanery elektroniczne). Jeśli inspektorzy TSA uznają, że zawartość danego bagażu musi zostać dokładnie sprawdzona mają prawo wyłamać lub wyciąć zamek (jeśli bagaż jest zablokowany) aby przeprowadzić ręczną inspekcję bezpieczeństwa.

-> Zamykanie bagażu na certyfikowane przez TSA zamki lub kłódki.

Coraz więcej firm produkujących walizki oraz zamki czy kłódki wypuszcza na rynek produkty z certyfikatem TSA. Posiadając takie zapięcie można spokojnie zabezpieczyć  (zamknąć) nasz bagaż rejestrowany mając pewność, że w przypadku kontroli na lotnisku w USA zamek nie ulegnie zniszczeniu.

Wszystkie certyfikowane zapięcia i zamknięcia posiadają logo “Travel Sentry” lub “Safe Skies“, które jest umieszczone na produkcie zawsze w widocznym miejscu. Inspektorzy sprawdzający bagaże posiadają tzw. klucz główny (Master Key Lock), którym mogą otworzyć wszystkie bagaże które uznają za kwalifikujące się do dodatkowej (ręcznej) kontroli.

 

 

Bagaż podręczny

 • Waga: 12 kg
 • Wymiary:  55x35x25 cm

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Nie zaleca się przewozu następujących przedmiotów w bagażu głównym:

 • gotówki i papierów wartościowych,biżuterii,
 • metali szlachetnych,
 • kamieni szlachetnych,
 • dzieł sztuki, wyrobów artystycznych o dużej wartości,
 • power-banków,
 • komputerów, aparatów fotograficznych, kamer video, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych,
 • przyrządów optycznych,
 • dokumentów urzędowych, handlowych lub prywatnych, tożsamości i dokumentów podróży,
 • kluczy,
 • leków, płynów,
 • przedmiotów łatwo tłukących się,
 • artykułów żywnościowych, szczególnie łatwo psujących się.

 

 

Bagaż podręczny nie może zawierać:

 • broni palnej i innego rodzaju broni jak i jej imitacji,
 • przedmiotów o ostrych końcach lub krawędziach (m.in. nożyczki, pilniczek, żyletki, rzutki, korkociągi, pęsety, scyzoryki, noże itp.).

 

 

Leki i kosmetyki w bagażu podręcznym:

 • Leki i kosmetyki w bagażu podręcznym: pasażerowie mogą przewozić leki i kosmetyki w bagażu podręcznym, jednak w oryginalnych opakowaniach nie większych niż 100 ml.
 • Dodatkowo muszą być one zapakowane w przezroczystą i zamkniętą torebkę.
WJAZD, POBYT, CŁO
Więcej

WJAZD I POBYT

 1. Obywatele polscy muszą mieć wizę wydaną przez konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy.
 2. Obowiązek wizowy nie dotyczy posiadaczy prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych.
 3. Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych; ostateczną decyzję podejmuje urzędnik kontroli granicznej (Customs and Border Protection) i zdarza się, że obywatele polscy nie są wpuszczani do Stanów Zjednoczonych mimo ważnej wizy. Najczęstszym powodem nie udzielenia prawa wjazdu jest naruszenie przepisów imigracyjnych podczas poprzednich pobytów lub uznanie, że rzeczywisty cel wjazdu jest sprzeczny z celem deklarowanym podczas ubiegania się o wizę (np. osoba posiadająca wizę turystyczną wjeżdża z zamiarem osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych lub podjęcia pracy). Podanie oficerowi imigracyjnemu informacji sprzecznych z deklarowanymi w formularzu wjazdowym spowodować może podobne konsekwencje.
 4. Obywatele polscy podróżujący do USA powinni mieć polski paszport ważny co najmniej do zakończenia planowanego okresu pobytu w USA. Należy mieć jednak na uwadze, że w trakcie wjazdu i pobytu na terenie USA mogą zaistnieć dodatkowe okoliczności, które będą wymagały przedłużenia pobytu. Wobec powyższego zalecamy, aby przyjąć bezpieczny 6 miesięczny termin ważności paszportu przekraczający planowany okres pobytu w Stanach Zjednoczonych.

 

W związku z licznymi ostatnio przypadkami zatrzymywania obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przy wjeździe na terytorium Stanów Zjednoczonych należy mieć na uwadze, że:

 • wiza amerykańska nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie granicznym;
  obywatele polscy, którzy poprzednio przedłużyli pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie;
 • nawet jeśli poprzednio obywatel Rzeczpospolitej Polskiej wjechał bez problemów do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że będzie wpuszczony ponownie. W miarę udoskonalania i powiększania baz danych stosowanych podczas kontroli wjazdowej wzrasta prawdopodobieństwo wykrycia przez oficera imigracyjnego wcześniejszego naruszenia przepisów;zatajenie przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do dożywotniej odmowy wydania wizy (dotyczy to również wiz imigracyjnych);
 • obywatele RP mają prawo domagać się – w przypadku zatrzymania – kontaktu z konsulem oraz godnego traktowania. Numery telefonów do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na terytorium USA znajdują się w zakładce teleadresowej.

Od 5 stycznia 2004 r. działają nowe przepisy imigracyjne. Na przejściach granicznych został wprowadzony automatyczny odczyt dokumentów (paszportów i wiz), podróżni są fotografowani, pobiera się odciski palców (skanowanie) – dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych. Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane. Procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które przebywając legalnie w Stanach Zjednoczonych weszły w konflikt z prawem.

 

 

CŁO

Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych są obowiązani wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10 tys. USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli kwota przewożona przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, ale również innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Zakazane jest wwożenie na terytorium USA żywności, roślin oraz nasion. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków (więcej informacji na stronie www.cbp.gov).

UBEZPIECZENIE
Więcej
Klienci udający się w podróż są objęci poniższym ubezpieczeniem z AXA.
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA.
Numer Polisy: 108980

 

Zakres ubezpieczenia:

 • KL (koszty leczenia) 100.000 EUR
 • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 4.000 EUR
 • BP (bagaż podróżny) 400 EUR (nie obejmuje m.in. sprzętu fotograficznego)
 • OC (odpowiedzialność cywilna) 50.000 EUR
 • SS (sprzęt sportowy) 500 EUR
 • CP (koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych) do 10.000 EUR

 

* Ubezpieczenie obowiązuje w od dnia rozpoczęcia imprezy do daty jej zakończenia.

* Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń pod wpływem alkoholu.

 

OWU MULTITRAVEL

BEZPIECZEŃSTWO
Więcej

W związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) wprowadził narodowy system powiadamiania o zagrożeniach terrorystycznych ( NTAS), w ramach którego publikowany jest okresowo biuletyn informujący o istniejących ogólnych i potencjalnych zagrożeniach o charakterze terrorystycznym . W przypadku wzrostu zagrożenia ogłaszany jest podniesiony poziom zagrożenia „Elavated Alert”, zaś w przypadku zbliżającego się konkretnego, zagrożenia wprowadzany jest „Imminent Alert”. Komunikaty o zagrożeniach terrorystycznych zamieszczane są przez NTAS na stronie internetowej DHS oraz rozsyłane są za pośrednictwem mediów społecznościowych. Więcej informacji można uzyskać pod linkiem https://www.dhs.gov/national-terrorism-advisory-system

 

W wielu miejscach publicznych, które mogą być celami ataków terrorystycznych, obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu kontroli bagażu oraz kontroli osobistej mieszkańców i turystów, zauważalna jest większa liczba funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dotyczy to głównie lotnisk (krajowych i międzynarodowych) oraz innych miejsc publicznych, takich jak urzędy, stadiony, hale wystawowe, wejścia do wysokich budynków.

PRZYDATNE INFORMACJE
Więcej

Przydatne informacje

 • Czas w odwiedzanych miejscach: – 6 godzin w stosunku do Polski
 • Temperatura: ok. 15-20°C w dzień, ok. 8-12°C w nocy
 • W USA zamieszkuje ponad 9.5 mln osób polskiego pochodzenia. Tradycyjnie największe skupiska Polonii w USA to Chicago oraz Nowy Jork, a także stany Wisconsin, Michigan oraz Connecticut i New Jersey. Coraz większa liczba przedstawicieli Polonii przeprowadza się do takich stanów jak Floryda, Colorado, Georgia czy też Arizona. W miejscach tych znajdziemy sklepy z polskimi produktami, kościoły w których odprawiane są msze w języku polskim czy też punkty usługowe w których można porozumieć się po polsku.
 • Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa, jak również wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecane jest wyrobienie takiej karty przed wyjazdem za granicę w jednym z polskich banków. Bardzo trudno wynająć samochód nie mając karty kredytowej. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w szeroko dostępnej sieci bankomatów, choć należy pamiętać o każdorazowych, wysokich opłatach za takie transakcje.
 • Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. Gniazdka są dostosowane do wtyczek elektrycznych z dwoma płaskimi bolcami. Należy zabrać ze sobą przejściówkę do kontaktu. Jej kupno jest o wiele trudniejsze już na terenie Stanów.
 • W USA obowiązują inne jednostki miar, takie jak mile, stopy, jardy, cale, funty i galony. 1 mila – 1,609 km; 1 galon – 3,785411784 litra
 • W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nieopakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemników z alkoholem w samochodzie. Spożywanie i zakup alkoholu dozwolone są w większości stanów dla osób powyżej 21 roku życia; sprzedawca może poprosić o okazanie dowodu tożsamości.
 • W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.
 • W razie konieczności wezwania pomocy w całych Stanach Zjednoczonych działa bezpłatny numer 911.
 • Zwyczajowo napiwki w restauracjach są o wiele wyższe niż w Europie. Do rachunku dolicza się 18-20 % jego wysokości. Zwyczajowo przyjęte jest także wręczanie napiwku boyom hotelowym za pomoc w noszeniu bagaży, w wysokości 1-2 dolarów.
KONTAKT
Więcej

Pytania prosimy kierować do:

 

Ewa Malawska

tel. +48 735 978 827

e-mail: ewa.malawska@margottravel.pl

 

 

 

Plan wyjazdu

Dzień 1
22.10.2019 wtorek: Warszawa - Waszyngton
Opis

Wylot z Warszawy. Przylot do Waszyngtonu o godz. 16:00, procedury migracyjne, odbiór bagażu.  Przejazd z lotniska na kolację i transfer do hotelu.

Dzień 2
23.10.2019, środa: Waszyngton
Opis

City tour Washington DC – zwiedzanie z polskim przewodnikiem.

Dzień 3
24.10.2019, czwartek: Waszyngton – Filadelfia - NY
Opis

Przejazd do Filadelfii – największego pod względem liczby ludności miasta w Pensylwanii i piątego w kraju. Będąca ośrodkiem handlowym, edukacyjnym i kulturowym Filadelfia była niegdyś drugim po Londynie miastem w Imperium Brytyjskim i centrum geograficzno-politycznym pierwotnych trzynastu kolonii. Po południu ruszymy w kierunku NYC.

Dzień 4
25.10.2019, piątek: Nowy Jork
Opis

Dwa dni zwiedzania Nowego Jorku.
W czasie pieszego spaceru obejrzymy najsłynniejsze budowle i obiekty Dolnego Manhattanu. W programie początek ulicy Broadway czyli miejsce narodzin Nowego Jorku. Najstarszy miejski park Bowling Green, posąg byka – symbol potęgi Nowojorskiej Giełdy. Budynek, w którym zrodziła się finansowa potęga Johna D. Rockefellera, firma Standard Oil. Budynki dawnych wielkich armatorów w tym właścicieli Titanica. Odwiedzimy m.in. One World Trade Center – jeden z czterech nowojorskich wieżowców stanowiących część nowego kompleksu, który powstał w miejscu biurowców WTC.
One Trade Centere – Freedom Tower by podziwiać przepiękną panoramę miasta z 104 piętra wieżowca.
Central Park – największego i najsłynniejszego parku miejskiego świata. Wizyta pod Metropolitan Opera i Rockefeller Center gdzie znajdują się Złoty Prometeusz i gigantyczne lustro. Oglądanie Katedry Św. Patryka i spacer po Fifth Avenue. Rejs do Elis Island i Liberty Island – podziwianie Statui Wolności. Spacer na Brooklyn Bridge przy zachodzącym słońcu. Widok z tego mostu na Manhattan i Brooklyn bezsprzecznie wart jest milion dolarów. Czas wolny na oświetlonym gigantycznymi neonami Times Square.

Dzień 5
26.10.2019, sobota: Nowy Jork
Opis

Dwa dni zwiedzania Nowego Jorku.
W czasie pieszego spaceru obejrzymy najsłynniejsze budowle i obiekty Dolnego Manhattanu. W programie początek ulicy Broadway czyli miejsce narodzin Nowego Jorku. Najstarszy miejski park Bowling Green, posąg byka – symbol potęgi Nowojorskiej Giełdy. Budynek, w którym zrodziła się finansowa potęga Johna D. Rockefellera, firma Standard Oil. Budynki dawnych wielkich armatorów w tym właścicieli Titanica. Odwiedzimy m.in. One World Trade Center – jeden z czterech nowojorskich wieżowców stanowiących część nowego kompleksu, który powstał w miejscu biurowców WTC.
One Trade Centere – Freedom Tower by podziwiać przepiękną panoramę miasta z 104 piętra wieżowca.
Central Park – największego i najsłynniejszego parku miejskiego świata. Wizyta pod Metropolitan Opera i Rockefeller Center gdzie znajdują się Złoty Prometeusz i gigantyczne lustro. Oglądanie Katedry Św. Patryka i spacer po Fifth Avenue. Rejs do Elis Island i Liberty Island – podziwianie Statui Wolności. Spacer na Brooklyn Bridge przy zachodzącym słońcu. Widok z tego mostu na Manhattan i Brooklyn bezsprzecznie wart jest milion dolarów. Czas wolny na oświetlonym gigantycznymi neonami Times Square.

Dzień 6
27.10.2019, niedziela: Wodospady Niagara
Opis

Po śniadaniu wyjazd na północ stanu Nowy Jork. Przejazd malowniczą trasą przez Góry Apallachy.
Oglądanie wodospadów z wieży widokowej oraz jedna z największych atrakcji parku, rejs statkiem pod wodospady. W Visitor Center krótki film o historii powstania Niagara Falls. Spacer po Koziej Wyspie (Goat Island) i oglądanie głównego wodospadu o nazwie Końska Podkowa (Horseshoe). Wieczorem oglądanie kolorowo podświetlonych wodospadów. W czasie wolnym chętni mogą odwiedzić kasyno gry lub korzystać z innych lokalnych atrakcji.

Dzień 7
28.10.2019, poniedziałek: Toronto
Opis

Po śniadaniu przejedziemy wzdłuż rzeki Niagara. Panoramiczne zwiedzanie Toronto z autobusu – ulica Spadina, Royal Ontario Museum, Quenns Park wraz z budynkami rządowymi i Parlamentem Ontario, Ratusz miejski oraz wizyta na CN Tower – najwyższej wieży widokowej kontynentu amerykańskiego. Około godziny 15-tej przejedziemy na lotnisko Persons, a tam odprawa biletowo – paszportowa i powrót do Europy.  Wylot o godzinie 19:45 do Europy.

Dzień 8
29.10.2019, wtorek: Powrót do Warszawy
Opis

O 08:15 przylot do Paryża i przesiadka na samolot do Warszawy. Wylot o 09:40, o godzinie 12:00 lądowanie w Warszawie na lotnisku im. F. Chopina.

 

Waszyngton

Jest stolicą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To niezwykle zielone miasto przoduje w rankingach najlepszych amerykańskich miast do życia. Jednocześnie Waszyngton pozostaje stolicą z ogromnymi nierównościami społecznymi.Waszyngton nazwano na cześć pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jerzego Waszyngtona. W 1970 roku amerykański Kongres ogłosił ustawę, na mocy której założono miasto, będące jednocześnie centrum Dystryktu Kolumbia. Od początku XX wieku władze podtrzymują zakaz stawiania ogromnych drapaczy chmur na terenie miasta. Niska zabudowa Waszyngtonu jest niezwykle zróżnicowana. Najwyższy budynek ma 13 pięter. Miasto pozostaje narodową stolicą sztuki, siedzibą Orkiestry Narodowej, opery, baletu oraz ośrodkiem muzyki i kultury niezależnej.

 

Filadelfia

Wyjątkowe miasto położone na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w stanie Pensylwania. Dodatkowo jest to jedno z największych ośrodków miejskich w kraju liczące przeszło półtora miliona mieszkańców. Warto również wiedzieć, że była to pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych, ustanowiona zaraz po podpisaniu konstytucji. To również miasto Rockiego – kto nie kojarzy filmu pod tytułem ,,Rocky”, w którym w tytułową postać świetnego boksera wcielił się sam Sylvester Stallone. Część scen hollywoodzkiej produkcji zostało nakręconych właśnie w Filadelfii, a końcowe ujęcia wykonano na schodach Museum of Art.

 

 

Nowy Jork 

Stolica marzeń oraz zapewne każdemu znana nazwa miasta. Najbardziej zaludnione miasto Stanów Zjednoczonych, będąca także wizytówką tego kraju. Krajobraz miejski pokrywają ogromne wieżowce biurowe oraz mieszkalne. Miasto nazwane także „Miastem, które nigdy nie śpi”, ze względu na liczną aglomerację świetlną budynków, które można zaobserwować nocą. Miasto wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, media, finanse, sztukę, modę, kulturę, naukę, technologię oraz rozrywkę. Nazwany „Kulturalną stolicą świata”. Nowy Jork leży 227 mil, na północny-wschód od stolicy Stanów Zjednoczonych – Waszyngtonu. Dokładniej w południowo-wschodnim rejonie stanu Nowy Jork. Miasto, jest deltą rzeki Hudson, która wypływając z gór Adirondack, wpływa na tereny wodne miasta Nowego Jorku. Łączna powierzchnia miasta to 1 213,3 km², z czego 35% terenu zajmują wody. Najwyższym punktem w mieście jest odt Hill na Staten Island, położony na 124.9 m n.p.m. Miasto na stan lutego 2012 roku, liczy łącznie 11 569 342 mieszkańców. Na całe te 11,5 mln przypada pięć dzielnic : Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island oraz Brooklyn.

 

Wodospad Niagara

Jeden z najsłynniejszych cudów Ziemi, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Znają go wszyscy, choć – wbrew popularnym opiniom – wcale nie jest najwyższym, najszerszym czy największym wodospadem świata. W czym zatem tkwi siła popularności Niagary? Ten wodospad jest przede wszystkim uosobieniem piękna i ponadczasowej siły natury. Znajduje się na rzece o tej samej nazwie, która płynie pomiędzy dwoma jeziorami – Erie i Ontario – leżącymi na granicy amerykańsko-kanadyjskiej. Niagarę tworzą w sumie trzy węższe wodospady. Po obu jego stronach znajdują się natomiast miasteczka Niagara Falls – jedno kanadyjskie, drugie amerykańskie.

 

 

Toronto

Największe miasto Kanady położone nad jeziorem Ontario w południowej części prowincji Ontario, której jest stolicą. Toronto jest najbardziej zróżnicowanym pod względem etnicznym miastem świata, zamieszkałym przez ponad 100 społeczności z Afryki, Azji i Europy, a przy tym jednym z najbezpieczniejszych i najładniejszych w Ameryce Północnej.. W 2001 roku miasto otrzymało nadany przez ONZ tytuł World’s Most Multicultural City.  Nazwa Toronto pochodzi z języka Indian plemienia Huron i oznacza  „miejsce spotkań”.