Zaloguj się do
Strefy klienta

Birma

Birma - wyjazdy incentive, wyjazdy integracyjne, firmowe wyjazdy zagraniczne.

 

Wbrew pozorom Birma jest niebywale bezpiecznym krajem, po którym podróżuje się bez problemu. Objęta jest jednak całkowitym europejsko-amerykańskim embargiem. Sprawia to, że w państwie nie ma ani jednego bankomatu czy zachodniego banku. Nie spo­tkasz tu również żadnych europejskich i amerykańskich firm. Nawet Coca-Cola w Birmie jest nielegalnie, przywożona przez skle­pikarzy z Tajlandii. Pasją Birmańczyków jest zatem kolekcjo­nowa­nie przedmiotów z całego świata np. banknotów. Jeśli chcesz zys­kać większą sympatię wśród miejscowych weź ze sobą kilka drob­nych nominałów z sąsiednich krajów lub z Polski. Birmańczycy wszy­st­kie wyprasowane banknoty przechowują w oddzielnych prze­gród­kach klasera i traktują niemal jak relikwie. Czy słyszałeś o wy­ta­tuowanych kobietach z Birmy? Tradycja tatuowania twarzy za­czę­ła się ponad 300 lat temu, gdy urodziwe kobiety były porywane z wiosek przez żołnierzy panującego króla. Wówczas rada plemienna postanowiła, że wszystkie dziewczynki w wieku 7 lat zostaną poddane przymusowemu tatuowaniu.