Zaloguj się do
Strefy klienta

Margot Travel - oferta pracy

Project Manager

Biuro Margot Travel - poszukuje pracownika do pracy w biurze w charakterze Project Managera wyjazdów Incentive.

 

Zakres obowiązków:

 • rozpoznawanie potrzeb Klienta
 • tworzenie ofert wyjazdów Incentive
 • tworzenie kalkulacji
 • zarządzanie projektami

 

Podstawowy warunek do ubieganie się o pracę:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w branży turystycznej

 

Nasze oczekiwania:

 • odporność na stres
 • zaangażowanie
 • umiejętność pracy w grupie
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • samodzielność
 • umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie
 • wysoka kultura osobista w kontaktach z Klientami
 • dobra organizacja oraz systematyczność pracy
 • znajomość pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint
 • umiejętność pracy z Klientem Biznesowym
 • kreatywność

 

Administratorem Pana(i) danych osobowych jest MARGOT TRAVEL Sp. z o.o. S.K., ul. Królewska 39/1, 30–045 Kraków. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby obecnej rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych określonych w ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów szczególnych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, ponadto zgody mogą zostać cofnięte w zakresie przekazywania danych osobowych, których przekazania jest dobrowolne. Odbiorcami Pana (i) danych będą podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych. Przysługuje Panu (i) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Ma Pan (i) prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych i ograniczenie ich przetwarzania jest niemożliwe w przypadku, gdy ich przekazanie jest obowiązkowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy o dołączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

oraz

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zatrudnienia mnie w MARGOT TRAVEL Sp. z o.o. S.K., ul. Królewska 39/1, 30–045 Kraków.